Inloggen
Facebook
 
Reglement - Algemeen
 • Door een ploeg in te sturen, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met het publiceren van zijn/haar naam, ploeginformatie op onze website of andere nieuwsbronnen, voor zover dit voor het spel en/of de verslaggeving van Elliptigo(es)MegaSpike noodzakelijk wordt geacht;
 • De persoonsgegevens die u in het kader van Elliptigo(es)MegaSpike aan de organisatie overmaakt, kunnen voor (andere) commerciële doeleinden van MASPOE vzw & hun sponsors/partners worden gebruikt;
 • Elliptigo(es)MegaSpike heeft het recht om alle klachten te onderzoeken zonder dat dit enige verplichting vanwege MegaSpike zou impliceren. Beslissingen in dit verband zijn niet aanvechtbaar en kunnen niet het voorwerp van verdere briefwisseling uitmaken;
 • Dit reglement vormt de enige geldige bron voor de regels van Elliptigo(es)MegaSpike. Elliptigo(es)MegaSpike kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, hetzij door artikelen toe te voegen of te verwijderen, hetzij door wijzigingen aan te brengen in de tekst van de artikelen. Elliptigo(es)MegaSpike zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de invloed die dergelijke beslissing heeft op het verloop van het spel of op de situatie van de deelnemers;
 • Elliptigo(es)MegaSpike kan op elk ogenblik de wedstrijd annuleren indien omstandigheden van buitengewone aard dat wenselijk of noodzakelijk maken;
 • Druk-, spel- en zetfouten of andere fouten van dergelijke aard kunnen niet ingeroepen worden als grond tot enigerlei verplichting vanwege Elliptigo(es)MegaSpike;
 • Elliptigo(es)MegaSpike wordt georganiseerd door de vzw MASPOE (Managing Sports & Events), in samenwerking met tal van sponsors en andere medewerkers.

Reglement - Inschrijving
 • Deelnemen kan enkel via de website www.megaspike.be. Elke deelnemer mag meerdere MS-ploegen per editie inschrijven, waarvan de eerste & tweede inschrijving volledig GRATIS is:  
 • Vanaf een 3e inschrijving kan u deelnemen mits een kleine vergoeding van 2,5 euro per ploeg. Per vier betalende inschrijvingen, krijgt u er nog één extra gratis bovenop (1e & 2e gratis + 4x 2,5 euro + 7e ploeg gratis). De betaling dient te gebeuren via:
  • contante betaling aan organisatieverantwoordelijke
  • elektronische overschrijving naar volgende betaalreferenties:
   • BE75 7360 0343 2551 // BIC: KREDBEBB
   • Maspoe vzw - Beverstraat 26 bus 1 - 9400 Ninove
   • Belangrijk: Uw ingeschreven ploeg wordt slechts geactiveerd, nadat de betaling is doorgevoerd via één van bovenstaande opties.
 • Om mee te spelen vanaf Speeldag 1 moet uw ploeg ingeschreven plus betaling doorgevoerd zijn voor zondag 27/10/2019 (13u59).
 • Nadat de inschrijvingsdeadline van Speeldag 1 overschreden is, worden er wel nog ploegen aanvaard mits de bemerking dat deze pas kunnen meespelen vanaf Speeldag 3 (dit owv organisatorische redenen). Wie zich later inschrijft dan SP3, speelt gewoon mee vanaf de eerstvolgende speeldag;
 • Elliptigo(es)MegaSpike draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor inschrijvingen die door omstandigheden niet in de deelnemerslijst voorkomen.
 • Elliptigo(es)MegaSpike heeft het recht om ploeginzendingen te wijgeren of te wijzigen die niet stroken met de regels van het spel en/of reglement of die ingaan tegen de geest van het spel;

Reglement - Ploegsamenstelling
 • Bij aanvang publiceert Elliptigo(es)MegaSpike een atletenlijst (zie rubriek 'Informatie') waarmee uw ploeg kan/moet samengesteld worden. De atletenlijst bestaat uit twee delen:
  • MANNEN
  • VROUWEN
 • Elliptigo(es)MegaSpike zal geen briefwisseling voeren over de samenstelling van de atletenlijst noch over de waarde of categorie die een atleet is toegekend,
 • Elliptigo(es)MegaSpike heeft enkel een selectie gemaakt van atleten die in aanspraak komen om regelmatig punten te sprokkelen voor dit pronostiekspel; De waarde van een atleet is grotendeels bepaald door de resultaten van de voorgaande editie(s) of aan de hand van (inter)nationale ranglijsten van de afgelopen jaren, rekeninghoudend met eventuele andere prestaties, leeftijd, blessures, ervaring etc;
 • Indien u toch vindt dat een bepaalde atleet zijn/haar plaats verdient in de atletenlijst, mag u gerust een email sturen naar megaspike@maspoe.be. Na een eenvoudige screening zal de betreffende atleet opgenomen worden in de atletendatabase;
 • Om een geldige MegaSpike-ploeg samen te stellen dient zij aan volgende voorwaarden te voldoen:
  • Een MS-ploeg moet bestaan uit in totaal 10 atleten uit de gepubliceerde atletenlijst: 
  • 5 verschillende mannelijke atleten;
  • 5 verschillende vrouwelijke atleten;
  • De totale budgetwaarde van uw 10-koppige ploeg mag niet meer dan 100 miljoen bedragen;
 • Er is de mogelijkheid om uw ploeg(samenstelling) aan te passen tot en met de effectieve start van het spel. Stel dat u één of meerdere atleten alsnog wil vervangen, hoeft u uw persoonlijke pagina enkel raad te plegen om daar de gepaste wijzigingen door te voeren;
 • Een MegaSpike-ploeg die niet aan alle bovenstaande regels voldoet, wordt als ongeldig beschouwd en kan geen punten scoren zolang zij niet aangepast is;
 • Iedere deelnemer krijgt nadat Elliptigo(es)MegaSpike zijn/haar ploeg ingeschreven is een bevestigingsmail met alle belangrijkste (ploeg)gegevens en verdere wetenswaardige info. Tevens kan u via het inlogmenu alles terugvinden in een makkelijk te gebruiken overzicht;
 • Deelnemers met een ongeldige ploeg worden eveneens binnen enkele dagen na ontvangst verwittigd en krijgen zonder meerkost de gelegenheid hun ploeg te verbeteren. Wijzigingen in de ingeschreven MS-ploeg kunnen enkel om een verbetering aan te brengen van een foutieve ploegsamenstelling. De verkeerde keuze van een atleet door de deelnemer is geen geldige reden om de ploeg te mogen wijzigen;
Reglement - Transfers
 • Vanaf maandag 09 december 2019 tot het einde van het spel kan elke deelnemer twee geldige transfers doorvoeren;
 • De transfer is geldig mits deze voor de deadline van de eerstvolgende speeldag in het bezit is van Elliptigo(es)MegaSpike en stroken met het reglement. Indien deze transfer later wordt doorgestuurd, zal deze pas meetellen van de daaropvolgende speeldag.
 • Transferen kan enkel via uw ploeggevens op de site;
 • Elke MegaSpike-ploeg moet ook na de transfer aan de volgende basisregels blijven beantwoorden:
  • Een MS-ploeg moet bestaan uit 10 atleten uit de gepubliceerde atletenlijst, die men selecteert in bovenstaande categorieen (zowel voor mannen als vrouwen);
  • De totale waarde van uw 10-koppige ploeg mag niet meer dan 100 miljoen bedragen
 • Een MegaSpike-transfer die niet aan bovenstaande regels voldoet, wordt als ongeldig beschouwd en kan geen punten scoren zolang zij niet elektronisch verbeterd is.
 • Belangrijk: U kunt geen aanspraak maken op selectiepunten als u een atleet (die al dan niet reeds een EK/WK-selectie al op zak heeft) via een transfer in uw ploeg hebt gezet;

Partners
Running Center Leuven
ElliptiGO Belgium
WCUP Your Drive 2 Win
Atletiekleven
Running and More
Structabo CrossCup
Maspoe vzw